Aile Katılımı

AİLE KATILIMI
Bir çok aile kendi katılımlarının çocukların eğitimindeki öneminin farkında olmasa bile yapılan çalışmalar bunun önemini ortaya koyar niteliktedir.Ebeveynin okul öncesi eğitime katılmasıyla; Eğitim daha etkin hale gelires.medadvice.net it.medadvice.net
• Aile içinde ve okul yapısında değişiklikler meydana gelir,
• Çocuğun bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminde aile desteklenir.
• Eğitimsel reformlar kolaylaşır,
• Çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunulur,
• Çocuğun tüm gelişimine katkı sağlanır,
• Çocuktaki olumlu değişikliklerin devamlılığına katkı sağlar,
• Ailenin çocuğun hayatındaki rolünün önemi pekiştirilir,
• Ailenin çocuğunu tanımasını ve aile olarak çocuklarıyla neler paylaştıklarınıes.medadvice.net it.medadvice.net
• görmesini sağlar, 9 Problemler önlenip alternatif disiplin yöntemleri ortaya konur, aile çocuğun ev
• ortamında kazanabileceği deneyimler hakkında bilgilendirilir, Çocukların içinde bulundukları ortamdan kaynaklanan farklılıklar ortadan
• kaldırılarak İlköğretime hazırlanmalarına yardımcı olunur.