Eğitim Sistemimiz

ÖZEL Eminayışığı Anaokulu EĞİTiM MODELİ
• ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ
• ETKİNLİKLERİMİZ
• SANAT PROJELERİİMİZvita energy opiniones https://it.medadvice.net/reduslim/
• MANEVİ EĞİTİM SİSTEMİ
• AKIL VE ZEKA OYUNLARI SİSTEMİ
• YABANCI DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ
ÖZEL Eminayışığı Anaokulu ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ
Özel Eminayışığı Anaokulu olarak okulumuzda Anadolu Pedegojisinden yola çıkarak Değerler Eğitimi Temelli okul öncesi eğitim alanında hazırlanmış en özgün eğitim programını sunmaktayız

Sadece Özel Eminayışığı Anaokulu , bulacağınız bu programın temel özellikleri şunlardır:
• Bilim ve sanat temellidir.
• Çocuğun gerçek hayatın içinde etkileşim ve iletişim içinde olduğu herhangi bir konu, soru, durum ya da problem ile ilgili sistematik veri ve bilgi toplama süreci, proje yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır
• Çocuk merkezli ve çocuğun yön verdiği bir sistemdirvita energy opiniones https://it.medadvice.net/reduslim/
• Belirgin şekilde giriş- gelişme ve sonuç bölümleri vardır
• Üzerinde çalışılan proje direk olarak gözlenebilen bir konudur
• Yaşamın içinden konular seçilir
• İlk elden keşfetmenin yolları vardır
• Bölgesel ve kültürel farklılıklara karşı duyarlıdır
• Çocukları gerçek yaşam koşullarına hazırlar
• Motivasyonu yükseltir
• Okulda öğrenilenlerle gerçek hayat arasındaki bağlantıyı anlamlı hale getirir
• Bilginin oluşumunda işbirliğine dayalı çalışma ortamları kurulmasını sağlar
• Sosyal iletişim becerilerinin artmasına destek olur
• Problem çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur
• Çocukların farklı disiplinler arasındaki bağlantıyı anlamasını sağlar
• Çocuğun kendi okuluna veya topluma katkıda bulunması için fırsatlar oluşturur
• Çocukların bireysel farklılıklarından doğan güçlü yönleri ortaya koymaları için fırsatlar tanır

ETKİNLİKLERİMİZ
Okulumuzda uygulanan etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarında en etkin şekilde desteklenmesi amacına dayanır.
Etkinliklerimiz; çocuğun grup içerisindeki dinamikten kopmadan, bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacına dayanır.
Her eğitim yılına program dâhilinde uygulanacak etkinlikleri yenilemiş ve güncellemiş olarak girer.

Etkinliklerimizin temel başlıkları aşağıdaki şekildedir:
SATRANÇ
AKIL VE ZEKA OYUNLARI ETKİNLĞİ
GELENEKSEL OYUNLAR ETKİNLİĞİ
YABANCI DİL ETKİNLİĞi
• GEMS (Great Explorations in Math and Science): GEMS materyalleri haftada en az 3 gün Fen- Matematik ve Keşif çalışmalarında programa dâhil edilerek kullanılır.
• İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Okullarımızda okuma-yazma becerilerinin kazanılması yönünde çalışmalarımıza başlamadan önce öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini göz önünde bulunduruyoruz. Dikkatini yönlendirebilme becerisinin kontrolü, görsel algı, şekil – pozisyon algılama, şekil – zemin algısı, uzaklık – derinlik – boyut algılama gibi becerileri desteklemek ilköğretime hazırlık çalışmalarımızın ilk adımlarıdır. Sonraki adımlarda ise okuma-yazma becerilerinin birbirlerine bağlı bir yapı ile ilerlemesi sağlanır. Yazma işlemini bilişsel olarak algılamadan çocukların okuma işlemini gerçekleştirmeleri zordur. Bu nedenle ses farkındalığı eğitimi sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Aynı zamanda yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmesi gerekir. Bu nedenle yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı için aşamalı olarak planlanmış çalışmalar uygulanır.
• Oyunla Öğrenme: “Oyun çocuğun en önemli işidir” felsefesini benimseyen bakış açısıyla sene boyunca yaş gruplarının oyun gelişimi özelliklerine göre planladığımız oyunlar eğitim programımızın vazgeçilmez parçalarıdır.
• İnovasyon: Bir problemi çözmek için ulaşılabilir kaynaklar nasıl bir araya getirilip kullanılabilir? Okullarımızda inovatif düşünce becerileri çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak desteklenir.
• Konstrüksiyon/Yapım: Tüm gelişim alanlarını çocuğun aktif katılımı ile destekleyen yapı oluşturma materyalleri, programımızın önemli parçalarıdır.
• El Sanatları Atölyesi: “Sanatla Öğrenme” bakış açısı ile özellikle ay sonlarında gerçekleşen proje sonlandırma sergileri için sınıflarımız sanat atölyelerine dönüşür.
• Geri Dönüşüm ve Tamir Saati: Doğamıza, dünyamıza ve bizimle birlikte yaşayan tüm canlılara karşı duyarlılığın ön planda olduğu çalışmalardır.
• Araştırıyorum – Öğreniyorum: Çocukların belki de ilk kez duyacakları ilginç kelimelerin, ailelerin de katkısı ile keyifli öğrenme süreçlerine dönüştüğü çalışmalardır.
• Göster – Anlat: Çocukların okul ve ev yaşantıları arasındaki köprüyü oluşturan en temel çalışmalarımızdan biridir.
• 100. Gün: Yalnızca Küçük Şeyler Anaokullarına özgü, 100 gündür birlikte olmanın mutluluğunu paylaştığımız en özel çalışmalarımızdan biridir.
• Mezuniyet:
• Haftanın Çocuğu Nerede? Çocukların şehir ya da ülke dışı gezilerini, fotoğraflarıyla birlikte arkadaşlarına anlattığı etkinliğimizdir.
• Geziler: Eğitim programımız kapsamında, o ay içerisinde üzerinde durduğumuz proje konumuzla bağlantılı geziler düzenlenir.
• Uzman Konuk: Çocukların sorular sorduğu, gözlemler yaptığı, konuğun deneyimlerini paylaştığı, etkileşimi ve etkisi yüksek çalışmalardan biridir.
• Dünyayı Geziyorum: Her ay seçilen bir ülke ve o ülkeye ait en temel özelliklerin keyifli etkinlikler aracılığı ile çocuklara tanıtıldığı çalışmalardır.
• Dikkat Becerileri Etkinlikleri: Dikkat ve konsantrasyon becerilerini desteklemek amacıyla uygulanan çalışmalardır.